Service onderdelen


Migratie van databases en databaseservers, ook van of naar Azure

Consultancy

Onderhoudscontract

Een onderhoudscontract bevat één of meerdere van onze diensten en geldt voor een vastgestelde periode.

Helpdesk

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor het oplossen van problemen met SQL Server of het beantwoorden van vragen van uw beheerders.

Database-Healthcheck

Wij controleren het databasesontwerp en monitoren de actuele databaseperformance. We stellen eventuele verbeteringen voor en implementeren die indien gewenst.

Server-Healthcheck

Wij controleren de inrichting en performance van de SQL Server-installatie. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kijken we ook naar de onderliggende systemen.

Troubleshooting

Wij controleren de inrichting en performance van de SQL Server-installatie. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kijken we ook naar de onderliggende systemen.

Remote beheer en monitoring

Wij monitoren uw omgeving en verzorgen, als u dat wilt, proactief het SQL serverbeheer. We sluiten daarbij aan op uw huidige beheerders en beheeromgeving, want zij kennen uw bedrijf en omgeving als geen ander.